Önyükleyiciyi Kapat

Eğitim

Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunmak, Sanayi ve Üniversite arasında etkin bir işbirliği kazandırmak, ülke sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla bölgemizde 2010 - 2011 eğitim yılında 19 Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu eğitime başlamıştır.

Meslek Yüksek Okulumuzda; Elektrik ve Enerji Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri, Otomasyon, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Gıda İşleme, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümlerinde eğitim verilmektedir.