Önyükleyiciyi Kapat

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla; Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmaları devam etmektedir.