latex dress
latex dresses uk
latex catsuit
Önyükleyiciyi Kapat

Tapu'da Cins Değişikliği

1-Arsa Tapusu

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu)

3-Samsun Kadastro Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilecek.

4-Nufus cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

5-İmza Sirküleri